Моля, изчакайте...

Общи условия и правила

Настоящите общи условия уреждат отношенията между АТПАРТС.БГ ЕООД, ЕИК: 206324687, гр.София, ул.Оборище 8, ет.1Телефон: +359884193019, и лицата- ползватели на услугите на сайта atparts.bg.
Atparts.bg е сайт за безплатни обяви. Atparts.bg е собственост на АТПАРТС.БГ ЕООД.

Тази страница се използва за информиране на посетителите на уебсайта относно нашите правила за събиране, използване и разкриване на лична информация, ако някой реши да използва нашата услуга, уебсайтът atparts.bg.

Ако решите да използвате нашата услуга, тогава приемате събирането и използването на информация във връзка с тази политика. Личната информация, която събираме, се използва за предоставяне и подобряване на услугата. Няма да използваме или споделяме вашата информация с никого, освен както е описано в тази Декларация за поверителност.

Термините, използвани в тази Декларация за поверителност, имат същите значения, както в нашите Общи условия, достъпни на адрес atparts.bg, освен ако не е посочено друго в тази Декларация за поверителност.

Събиране и използване на информация

За по-добро преживяване по време на използването на нашата услуга може да изискаме да ни предоставите определена лична информация, включително, но не само, вашето име, телефонен номер и пощенски адрес. Информацията, която събираме, ще бъде използвана за връзка или идентифициране на вас.

Регистрационни данни

Искаме да Ви информираме, че всеки път, когато посещавате нашата услуга, ние събираме информация, която вашият браузър ни изпраща, който се нарича Log Data. Тези данни от дневника могат да включват информация като адрес на интернет протокола на компютъра ("IP"), версия на браузъра, страници на нашата услуга, които посещавате, час и дата на вашето посещение, времето, прекарано на тези страници, и друга статистика.

 

Доставчици на услуги

Възможно е да наемаме фирми и физически лица от трети страни поради следните причини:

За улесняване на нашата услуга;
За да предоставите услугата от наше име;
Извършване на услуги, свързани с услугите; или
За да ни помогнете при анализирането на използването на нашата услуга.
Искаме да информираме нашите потребители, че тези трети страни имат достъп до вашата лична информация. Причината е да изпълняваме възложените им задачи от наше име. Те обаче са задължени да не разкриват или използват информацията за други цели.

Сигурност

Ние ценим Вашето доверие при предоставянето на Вашата лична информация, като по този начин се стремим да използваме търговски приемливи средства за неговата защита. Но не забравяйте, че нито един метод на предаване по интернет, или методът на електронно съхранение не е 100% сигурен и надежден, и не можем да гарантираме абсолютната сигурност.

Връзки към други сайтове

Услугата ни може да съдържа връзки към други сайтове. Ако кликнете върху връзка от трета страна, ще бъдете насочени към този сайт. Имайте предвид, че тези външни сайтове не се управляват от нас. Затова ви съветваме да прегледате Декларацията за поверителност на тези уебсайтове. Нямаме контрол и не поемаме отговорност за съдържанието, правилата за поверителност или практиките на сайтове или услуги на трети страни.

Поверителност на децата

Нашите услуги не се отнасят за лица под 18-годишна възраст. Лица ненавършили 18 години, следва да използват сайта под надзора на родител или попечител/настойник.

Промени в тази Декларация за поверителност

Понякога може да актуализираме нашата политика за поверителност. Затова ви съветваме периодично да преглеждате тази страница за промени. Ще ви уведомим за всички промени, като публикуваме новата Декларация за поверителност на тази страница. Тези промени влизат в сила веднага след публикуването им на тази страница.

Плащане

Стоките през сайта не могат да се заплащат.

Плащанията за услуги (промо-опции за обяви), предлагани чрез сайта atparts.bg се извършват чрез изпращане на смс на кратък номер, посочен в страница SMS кодове. Цените на услугите се обявяват от сайта.
Връщането на суми на Потребителя се извършва от Администратора в 14-дневен срок от датата на получаване на подписания формуляр. Подлежащите на връщане суми се превеждат по банковата сметка, посочена от Потребителя във формуляра за възстановяване на суми.
Потребителят не може да се откаже от платена услуга и да иска възстановяване на сумата, предплатена за ползването на съответната услуга, ако услугата вече е изпълнена или е започнало нейното изпълнение от Администратора, с изключение на случаите, описани по-долу.
Потребителят не може да претендира възстановяване на предплатени суми за активирани промо-опции за обяви, във всички случаи, когато профилът му е блокиран и обявите му са свалени от Администратора заради действия на потребителя при използване на платформата Atparts.bg, които са в нарушение на ОУ и приложенията към него.

Във връзка с изпълнението и прилагането на Общ регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, следва да се запознаете с Политиката за поверителност и Политиката относно „Бисквитки“ (“Cookies”) на АТПАРТС.БГ ЕООД. В случай че се съгласите и приемете посочените политики, вие може да продължите да използвате настоящата интернете страница като получавате „Бисквитки“ (“Cookies”) на използваните от вас устройства. По всяко време можете да ограничите използването на „Бисквитки“ (“Cookies”) или изтриете вече съхранени „Бисквитки“ (“Cookies”) чрез настройките на съответния браузър.

Повече информация